پرسش و پاسخ

پرسش : 


 در بسیاری از موارد مشاهده میشود درصد بالایی از  شکایات از طریق مصالحه همانطوری که در نظام پزشکی معمول است و  شورای حل اختلاف در همان جا بر قرار است حل و فصل میشود
 چرا در سازمان پزشکی قانونی چنین جایی وجود ندارد در صورتی که به نفع هردو طرف است

پاسخ : 

همکار گرامی، درود بر شما 

سازمان پزشکی قانونی تنها وظیفه کارشناسی در خصوص شکایات پزشکی را داشته و اجازه ای برای انجام مصالحه ندارد 
اگر بنا باشد مصالحه ای صورت بگیرد باید در خود سیستم قضایی (دادسرا  و یا در نهایت در دادگاه ) انجام شود

https://t.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram