آیا برای بررسی های علمی و یا تعیین علت فوتِ فردی که در بیمارستان فوت شده است می توان اقدام به نمونه برداری از متوفی نمود؟


آیا برای بررسی های علمی و یا تعیین علت فوتِ فردی که در بیمارستان فوت شده است می توان اقدام به نمونه برداری از متوفی نمود؟

در ابتدا لازم است به یک نکته مهم در مورد انجام کالبدگشایی اشاره کنیم  

انجام کالبدگشایی در دو حالت امکان پذیر است

حالت اول: به دستور مقام قضایی ؛ که این نوع کالبدگشایی تنها و تنها در سازمان پزشکی قانونی در حضور و توسط پزشک قانونی انجام می گیرد و موافقت یا مخالفت اولیای متوفی در آن نقشی ندارد 

حالت دوم: انجام کالبدگشایی به درخواست اولیای بیمار جهت تعیین علت فوت. که در اغلب قریب به اتفاق موارد این نوع از کالبد گشای مربوط به جنین و یا نوزادانی است که پدر وی درخواست بررسی صرفاً علمی جهت تعین علت فوت جنین یا نوزاد خود را دارد . 

 انجام کالبد گشایی بیمارستانی در صورتی امکان پذیر است که :
اول: هیچ گونه جرم و جنایتی در فوت نوزاد دخیل نباشد 
دوم: پدر نوزاد اجازه انجام کالبدگشایی را داده باشد 
سوم: هیچ شکایتی از کادر درمانی وجود نداشته باشد


اما بحث امروز ما در مورد کالبد گشایی نیست ، بلکه در مورد برداشتن یک یا چند نمونه کوچک از متوفی جهت بررسی های علمی با هدف تعیین علت فوت و یا با اهداف آموزشی و یا پژوهشی است.
بر اساس قانون، هر گونه آسیبی که به متوفی وارد شود مشمول پرداخت دیه می گردد، بنابراین حتی انجام یک needle biopsy از متوفی در مراکز درمانی می تواند مشمول مجازات پرداخت دیه  و نیزمجازات زندان گردد 
کادر محترم درمانی در صورتی می توانند اقدام به برداشتن نمونه از متوفی جهت بررسی های علمی با هدف تعیین علت فوت و یا با اهداف آموزشی یا پژوهشی نمایند که از اولیای متوفی اخذ رضایت و برائت نموده باشند. در غیر این صورت مشمول مجازات خواهند شد  

 ماده 722 قانون مجازات اسلامی: ديه جنايت بر ميت، يكدهم ديه كامل انسان زنده است ........

ماده 727 قانون مجازات اسلامی:  هرگاه شخصي به طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد .........، علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي و يك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.                                                                                                                                                                                                          https://t.me/dadmehr_org



ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram