آیا می دانید طرح شکایت از کادر درمانی در دادسرای عمومی (دادسرای جرایم پزشکی) منجر به ارجاع پرونده به کارشناس می گردد که معمولاً دادسرا پرونده را برای کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می نماید.


آیا می دانید

طرح شکایت از کادر درمانی در دادسرای  عمومی (دادسرای جرایم پزشکی) منجر به ارجاع پرونده به کارشناس می گردد که معمولاً دادسرا پرونده را برای کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می نماید. 
(البته لازم به ذکر است که در مواردی دادسرا پرونده را جهت کارشناسی به سازمان نظام پزشکی ارجاع می کند) 
در هر دو حالت فوق بعد از انجام کارشناسی،  نتیجه کمیسیون به دادسرا اعلام می گردد.
در  چنین حالتی بیمار یا اولیای وی و همینطور کادر درمانی حق دارند که به نتیجه کارشناسی اعتراض نمایند و در صورت پذیرش این اعتراض از طرف قاضی، پرونده جهت کارشناسی مجدد به سازمان پزشکی قانونی ارجاع مجدد می گردد.
این اتفاق با نظر مثبت قاضی ممکن است چند بار تکرار گردد. در واقع تا زمانی که بیمار یا اولیای وی به نتیجه درخواه خود در کمیسیون نرسند معمولاً اقدام به اعتراض به نتیجه کارشناسی می نماید و بدین ترتیب یک پرونده شکایتی در داسرا، چند بار جهت کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می گردد که این امر منجر به صرف وقت بسیار زیاد کادر درمانی و نیز فشارهای روحی ـ روانی جدّی به ایشان می گردد
شاید اگر قضات محترم داسرای جرایم پزشکی، از میان پزشکان واجد مدرک کارشناسی حقوق انتخاب گردند و در نتیجه این قضات، اطلاعات پزشکی لازم در خصوص پرونده های شکایتی را داشته باشند و از سوی دیگر خود قاضی مذکور در جلسه کارشناسی حضور به هم رساند تکرار چندین باره چنین جلسات کارشناسی کاهش چشمگیری یابد. و درنتیجه در طی یک جلسه کارشناسی پرونده شکایت پزشکی به نتیجه برسد. 


لطفاً کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر کلیک فرمایید 
https://telegram.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram