آیا می دانید: طرح شکایت از کادر درمانی از جمله مواردی است که مشمول مرور زمان نمی شود.


آیا می دانید:

طرح شکایت از کادر درمانی از جمله مواردی است که مشمول مرور زمان نمی شود. 
لذا بیمار یا اولیای وی هر زمان که بخواهند می توانند از کادر درمانی شکایت نمایند. این زمان می تواند حتی ده ها سال بعد از انجام یک اقدام درمانی باشد. 
مواردی از شکایات از کادر درمانی را داشته ایم که بالغ بر 40 سال بعد از انجام یک اقدام درمانی، بیمار اقدام به طرح شکایت کرده است 
به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده باشد که قانونگزار محترم ، به جهت ایجاد امنیت شغلی برای کادر درمانی، محدودیت زمانی برای طرح شکایت از کادر درمانی در نظر بگیرید. 

لطفاً کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر کلیک فرمایید 
https://telegram.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram