دربها به کدام سمت باز می شوند؟


دربها به کدام سمت باز می شوند؟

یکی از مواردی که در مراکز درمانی مکرراً موجب بروز آسیب به بیماران و ایجاد مانع در امر کمک رسانی به موقع به بیماران گردیده است نحوه کارگذاری دربهای اتاقها، دستشویی ها و توالتها در بیمارستانهاست.
متأسفانه بر اساس یک روال غلط در اغلب قریب به اتفاق بیمارستانها، دربِ دستشویی و توالتها به سمت داخل باز می شوند لذا اگر بیمار به هر دلیل در داخل چنین فضاهایی دچار افت سطح هوشیاری گردد. درست در پشت درب افتاده و امکان باز کردن درب و ارائه کمک به وی به سادگی مقدور نخواهد بود و گاه تأخیر در ارائه خدمات پزشکی و یا اعمال زور برای باز کردن درب، موجب ایجاد آسیبهای دیگر به بیمار می گردد.
استاندارد لازم که باید در زمان ساخت و ساز مراکز درمانی به آن توجه داشت این است که دربِ اتاقها و دستشویی و توالتها در مراکز درمانی لزوماً باید به سمت خارج باز شوند.
لازم به ذکر است که پرونده های متعددی از افتادن بیمار در پست درب غیر استاندارد توالت مراکز درمانی در مراجع مربوطه مطرح گردیده است که موجب محکومیت مسئول فنی مرکز مذکور شده است .

 

لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
  https://telegram.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram