آیا می دانید15


آیا می دانید:

طبق استانداردهای اعتباربخشی،ارائه آموزش به بیمار در زمان ترخیص توسط پزشک معالج و مهر و امضای فرم مذکور الزامی می باشد.

لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
  https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram