آیا میدانید3


آیا میدانید3: 

آیا می دانید که متأسفانه بیمارانِ شاکی از کادر درمانی می توانند در چند مرجع قانونی به صورت همزمان از کادر درمانی شکایت نمایند. و باز متأسفانه هر یک از مراجع مذکور به صورت مستقل اقدام به رسیدگی به این شکایت می نماید 
این مراجع عبارتند از »
1.  دادسرای عمومی یا دادسرای جرایم پزشکی 
2.  دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی 
3.  معاونت درمان دانشگاه 
4.  تعزیرات حکومتی 

 

لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram