درخواست برداشتن محدودیت زمانی در پرداخت غرامت توسط شرکتهای بیمه در بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان


درخواست برداشتن محدودیت زمانی در پرداخت غرامت توسط شرکتهای بیمه در بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان 


یکی از نکات بسیار مهم و قابل ذکر در امر بیمه مسئولیت حرفه ای ، محدودیت زمانی پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه می باشد. بدین ترتیب که شرکتهای بیمه تنها تعهد به پرداخت غرامت در طی حداکثر چهار سال پس از اتمام قرار داد بیمه رامی پذیرند و پس از آن مسئولیتی نسبت به پرداخت غرامت نخواهند داشت؛ حتی اگر پزشک یا سایر کادر درمانی بدون هیچگونه وقفه ای اقدام به تمدید قرارداد بیمه خود نموده باشد!
سوال اساسی این است که چرا باید چنین محدودیتی به صورت یک طرفه از طرف شرکتهای بیمه به پزشکان و سایر کادر درمانی تحمیل گردد؟
مگر نه اینکه قصور پزشکی احتمالی رخ داده در محدوده زمانی است که پزشک یا پیراپزشک بر اساس قراداد تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای می باشد پس چرا باید چنین ظلم بزرگی به جامعه پزشکی شود؟
از این رو لازم به نظر می رسد که شرط محدودیت زمانی چهار ساله موجود به عنوان یک شرط اجباری از بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای حذف گردد. 
قدر مسلم این است که این وظیفه بر عهده  سازمان محترم نظام پزشکی به عنوان متولی صنف پزشکی در کشورمی باشد و این سازمان باید با جدیّت در خصوص رفع این معضل بزرگ  اقدام نماید.
به امید آن روز  
لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram