یک سوال: آیا افشاء سر حرفه ای (راز بیمار) جرم است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است ، این جرم کیفری است یا انتظامی؟

یک سوال:
آیا افشاء سر حرفه ای (راز بیمار) جرم است؟
اگر پاسخ به این سوال مثبت است ، این جرم کیفری است یا انتظامی؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا در مورد جرم کیفری و انتظامی صحبت کنیم
ــ جرم کیفری عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون از قبل آن را جرم در نظر گرفته باشد بنا بر این زمانی افشاء راز بیمار جرم کیفری محسوب می گردد که در کتاب قانون برای این امر مجازاتی مشخص شده باشد 

ــ جرم انتظامی عبارت از عملی است که در آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی آن عمل جرم دانسته شده باشد 

در ماده 648 قانون مجازات اسلامی به جرم و مجازات افشاء سر اشاره شده است 
ماده 648: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته می‌شوند و به سه ماه و یک روز تا یک سال یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شوند.»
بنابراین افشاء راز بیمار یک جرم کیفری است

در ماده 4 آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی چنین آمده است 
ماده 4- شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري بيمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را ندارند. 

بنابراین افشاء راز بیمار یک جرم انتظامی نیز می باشد 

پس اگر یکی از کادر درمان راز بیمار را جز در مواردی که قانون اجازه داده است افشاء نماید مرتکب هم جرم انتطامی و هم جرم کیفری شده است و فرد متضرر میتواند  هم در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و هم در دادسرای عمومی طرح شکایت نماید 

لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram