آنچه که در مورد مهر نظام پزشکی باید بدانیم

آنچه که در مورد مهر نظام پزشکی باید بدانیم


کليه نسخه هاي صادر شده توسط اعضاي سازمان نظام پزشکي بدون مهر فاقد اعتبار است

مهر ياد شده باید شامل موارد زير باشد:
- نام و نام خانوادگي )همراه با پيشوند دکتر در موارد داراي مدرک دکترا( )الزامي(انین نظام پزشکی
- شماره عضويت نظام پزشکي )الزامي(
- حداقل يكي از عناوين مندرج در پروانه طبابت يا گواهينامه يا دانشنامه )به زبان انگليسي يا فارسي) (الزامي(
- عناوين علمي دانشگاهي )اختياري(
- نام مؤسسه اي که عضو سازمان در آن شاغل است )حسب مورد با درخواست مؤسسه موردنظر صرفاً براي استفاده در سرنسخه همان مؤسسه) (اختياري(


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram