تفکیک رشته‌های تخصصی در شکایت بیماران

تفکیک رشته‌های تخصصی در شکایت بیماران 
بیشترین شکایت بیماران به ترتیب شیوع مربوط به رشته های زیر است

در مورد بیماران سر پایی بیشترین شکایت مربوطه به پزشکان عمومی (۲۳درصد)، دندان پزشکان (۱۱درصد)، متخصصین جراح (۲۸درصد)، متخصصین غیر جراح (۱۳درصد) و ۸ درصد از پاراکلینیکها بوده است. 
در بیماران بستری بیشترین شکایت مربوط به رشته های جراحی (۷۵درصد) است که دربین آن‌ها به ترتیب رشته های زنان و زایمان، جراحی عمومی، و ارتوپدی بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص دادهاند. 
باید توجه نمود مسلماً تعداد شکایت از پزشکان نه تنها به تعداد پزشکان در هررشته بلکه فراوانی اقدامات درمانی هر رشته، اورژانس یا الکتیو بودن اقدام درمانی ارتباط داشته و بدون لحاظ کردن این فاکتور‌ها رتبه بندی گروههای پزشکی عادلانه و دقیق و عاقلانه نیست. 


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram