ارائه آمار در خصوص علت شکایت بیماران از کادر درمانی

ارائه آمار در خصوص علت شکایت بیماران از کادر درمانی

در دادسرای انتظامی تهران، علل زیر به ترتیب شایعترین علت مراجعه بیماران و شکایت از کادر درمانی که منجربه تشکیل پرونده شده اند راشامل میشود:
چنانچه ملاحظه می‌شود بیشترین علت شکایت را عوارض ایجاد شده و نارضایتی از نحوه درمان (۶۲درصد) تشکیل می‌دهد و میزان شکایت از هزینه‌ای پرداختی به کادر درمانی و یا بیمارستان به صورت انحصاری ۷ درصد وتوام باسایر موارد ۱۰ درصد شکایت ا راشامل شود. 
هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه برعوامل واقعی (بروز عارضه، اضافه دریافتی، مسائل رفتاری) عوامل دیگری از قبیل افزایش قابل ملاحظه میزان دیه، وکلای جوان جویای کار، شرکتهای بیمه با نیت اجبار در بیمه کردن پزشکان، کادر پزشکی جویای کار و بعضاً بدون درآمد شغلی مناسب در ترغیب و تشویق بیماران به شکایت تامیزان زیادی نقش دارند.
نمودار زیر بیانگر علل اصلی شکایت از کادر درمانی است


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram