آیا طرفین دعاوی مطرح شده در هیأت*** تجدید نظر*** انتظامی سازمان نظام پزشکی در همه موارد می توانند به رأی این هیأت اعتراض نمایند؟ و یا محدودیتی در این خصوص وجود دارد

یک سوال: 


آیا طرفین دعاوی مطرح شده در هیأت*** تجدید نظر*** انتظامی سازمان نظام پزشکی در همه موارد  می توانند به رأی این هیأت اعتراض نمایند؟ و یا محدودیتی در این خصوص وجود دارد 

ماده 37 - آراي هيأ تهاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي )الف(، )ب(  و )ج   ( تبصره  1 ماده  28  قطعي است.


این بندها عبارتند از:

الف- تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل.
ب- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل.
ج- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.

بنابراین هر یک از طرفین دعوی می توانند بدون وجود هر گونه محدودیتی به رأی هیأت ***بدوی*** اعتراض نمایند ولی در مورد اعتراض به رأی هیأت ***تجدید نظر *** محدودیتی که در بالا ذکر گردید وجود دارد 


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram