ماده 33

ماده 33 - در صورتي كه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذكر حق شكايت به شاكي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مي نمايد.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به  ذينفع در هيأت بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و در صورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب، هيأت بدوي انتظامي رأسا به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

بنابراین اگر شکایت فردی توسط دادسرای انتظامی رد گردد، ایشان از تاریخ ابلاغ این رأی، 20 روز فرصت دارد که به این رأی اعتراض نماید 


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram