حداقل‌ ساعات‌ كار در دوره‌هاي دستياران‌

حداقل‌ ساعات‌ كار در دوره‌هاي دستياران‌

تحصيل‌ در دوره‌ دستياري بطور تمام‌ وقت‌ بوده‌ و بر اساس‌ برنامه‌ايست‌ كه‌ از طرف‌ مدير گروه‌ تنظيم‌ مي‌شود. حداقل‌ ساعات‌ كار بشرح‌ زير است‌:

1ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16 

2ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12 

تبصره‌ 1: گزارش‌ ماهانه‌ حضور و غياب‌ و كاركرد دستياران‌، توسط‌ رؤساي بخشها به‌ معاونين‌ آموزشي گروه‌ يا مدير گروه‌ مربوطه‌ و از طريق‌ معاونين‌ مراكز، به‌ دانشكدة‌ ذيربط‌ ارسال‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينه تحصيلي منوط‌ به‌ ارايه گزارش‌ كار ماهانة‌ دستياران‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 3: افزايش‌ سنوات‌ تحصيلي با تمديد دوره‌ دستياران‌، تابع‌ مقررات‌ مربوطه‌ خواهد بود.


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram