تغيير رشته د ردوره دستیاری‌

تغيير رشته د ردوره دستیاری‌:

چنانچه‌ دستياران‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌ دچار نقص‌ عضو مؤثر جسمي يا رواني شوند، گروه‌ مربوطه‌ مي‌تواند با ذكر دلايل‌، مراتب‌ را جهت‌ طرح‌ در كميسيون‌ پزشكي منتخب‌ دانشگاه‌ به‌ دانشكده‌ پزشكي منعكس‌ نمايد.
 پس‌ از تأييد كميسيون‌ مذكور و موافقت‌ شوراي آموزشي دانشكده‌ و دانشگاه‌ از ادامه‌ تحصيل‌ اين‌ افراد جلوگيري بعمل‌ مي‌آيد.
تبصره‌ 1: محروميت‌ يك‌ ساله‌ و غرامت‌ تحصيلي شامل‌ اين‌ قبيل‌ افراد نمي‌شود.
تبصره‌ 2: در صورت‌ موافقت‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌، چنانچه‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي براي ساير رشته‌ها در همان‌ دانشگاه‌ مانع‌ از ادامه‌ تحصيل‌ در آن‌ رشته‌ها نباشد و فرد حداقل‌ نمره‌ آخرين‌ نفر پذيرفته‌ شده‌ رشته‌ مربوطه‌ را در همان‌ سهميه‌ و همان‌ سال در‌ همان‌ دانشگاه‌ دارا باشد مي‌تواند تغيير رشته‌ دهد.


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram