كمك‌ هزينه تحصيلي‌ در دوره دستیاری

كمك‌ هزينه تحصيلي‌ در دوره دستیاری

به‌ دستياران‌ ماهانه‌ مبلغي به‌ عنوان‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي پرداخت‌ خواهد شد.


تبصره‌ 1: در مدت‌ مرخصي استعلاجي بيش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ دستياران‌ كمك‌هزينة‌ تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.

تبصره‌ 2: كمك‌هزينة‌ تحصيلي دستياران‌ ميهمان‌ توسط‌ دانشگاه‌ مبدأ پرداخت‌ مي‌شود.

تبصره‌ 3: به‌ دستياراني كه‌ با مأموريت‌ آموزشي از ساير مراكز يا سازمانها در دوره‌هاي تخصصي شركت‌ مي‌كنند، كمك‌هزينة‌ تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram