مرخصی در دوره دستیاری

مرخصی در دوره دستیاریدستياران‌ با توجه‌ به‌ نياز و در صورت‌ بروز موارد ناخواسته‌ و ضرورت‌، مي‌توانند در هر سال‌ دستياري از مرخصيهاي استحقاقي‌، استعلاجي‌، زايمان‌ و بدون‌ مزايا استفاده‌ نمايند.

 
مرخصي استحقاقي‌
دستياران‌ مي‌توانند به‌ ازاي هر ماه‌ 5/2 روز و هر سال‌ تحصيلي جمعاً به‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ از مرخصي استحقاقي استفاده‌ نمايند.
تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از مرخصي در طول‌ سال‌ تحصيلي فقط‌ 15 روز ذخيره‌ و به‌ سالهاي بعد موكول‌ مي‌شود. دستيار مجاز است‌ در سال‌ آخر حداكثر از 45 روز مرخصي ذخيره‌ علاوه‌ بر مرخصي استحقاقي همان‌ سال‌ استفاده‌ كند.
ترتيب‌ استفاده‌ از مرخصي با نظر رييس‌ بخش‌ و تأييد مدير گروه‌ مربوطه‌ خواهد بود.

 
مرخصي بدون‌ مزايا
هر دستيار مي‌تواند در طول‌ دوره‌ معادل‌ مجموع‌ مدت‌ مرخصي استحقاقي خود با موافقت‌ رييس‌ بخش‌ و مدير گروه‌ آموزشي و دانشكده‌ انقطاع‌ تحصيل‌ داشته‌ باشد (براي مثال‌ دستيار دوره‌هاي چهارساله‌ مي‌تواند از 4 ماه‌ مرخصي بدون‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي استفاده‌ نمايد) بديهي است‌ مدت‌ مذكور به‌ طول‌ دوره‌ دستياري افزوده‌ خواهد شد.
تبصره‌ 1: دستياراني كه‌ همسر آنان‌ جزو كاركنان‌ دولت‌ بوده‌ و به‌ دليل‌ مأموريت‌ يا ادامه‌ مرخصي عازم‌ خارج‌ از كشور هستند مي‌توانند (با ارايه‌ مدرك‌ مستدل‌) صرفاً از يكسال‌ مرخصي بدون‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي تنها يكبار در طول‌ دوره‌ تحصيلي بهره‌ جويند.
تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي دستياري در مدت‌ انقطاع‌ تحصيلي مجاز نيست‌.

 
مرخصي استعلاجي‌
استفاده‌ از مرخصي استعلاجي براي دستياران‌ به‌ ميزان‌ حداكثر يك‌ ماه‌ در طول‌ دوره‌ دستياري‌، براساس‌ گواهي پزشك‌ و تأييد پزشك‌ معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. درصورتيكه‌ غيبت‌ دستيار به‌ علت‌ بيماري در طول‌ دوره‌ تحصيلي از يك‌ ماه‌ بيشتر باشد، برابر مابه‌التفاوت‌ مدت‌ مذكور به‌ دوره‌ دستياري وي‌، با استفاده‌ از كمك‌ هزينة‌ تحصيلي اضافه‌ خواهد شد. اما در مدت‌ بيماري بيش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ دستيار كمك‌ هزينه‌ تحصيلي پرداخت‌ نخواهد شد.
تبصره‌ 1: در صورت‌ بروز بيماري‌، دستيار موظف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ يك‌ هفته‌ به‌ دانشگاه‌ اطلاع‌ دهد و اراية‌ گواهي استعلاجي براي شروع‌ مجدد دوره‌ الزامي است‌.
تبصره‌ 2: درصورتيكه‌ مدت‌ بيماري دستيار از 6 ماه‌ تجاوز كند، تصميم‌گيري در مورد ادامه‌ يا لغو دوره‌ دستياري‌، پس‌ از تأييد شوراي پزشكي دانشگاه‌، به‌ عهدة‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌ خواهد بود.
 

مرخصي زايمان‌
استفاده‌ دستياران‌ خانم‌ از چهار ماه‌ مرخصي زايمان‌ براي يكبار در طول‌ دوره‌ دستياري بلامانع‌ مي‌باشد. فقط‌ يك‌ ماه‌ از اين‌ مدت‌ جزو دوران‌ آموزشي محاسبه‌ مي‌شود.
تبصره‌: فقط‌ براي يكبار در طول‌ دوره‌ دستياري‌، استفاده‌كنندگان‌ از مرخصي زايمان‌ از كمك‌ هزينة‌ تحصيلي استفاده‌ خواهند كرد.


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram