چند نکته در مورد گواهی استعلاجی. اجتناب از ثبت موارد بر اساس شک و گمان

چند نکته در مورد گواهی استعلاجیاجتناب از ثبت موارد بر اساس شک و گمان


در صدور گواهی هرگز نباید مطلبی را بر اساس شک و گمان ذکر کرد و در صورت عدم اطمینان به نکته ایT اگر ثبت آن در گواهی ضرورت داشت باید به وجود شک و گمان در آن اشاره نمود برای مثال به مورد زیر اشاره می شود
 "گواهی می شود........ بیمار از درد و تندرنس در محاذات دنده های تحتانی راست متالم است ولی در گرافی قفسه سینه شکستگی مشهود نیست لذا به نظر می رسد به منظور بررسی دقیقتر لازم است در چند روز آینده گرافی مجدد رخ و نیمرخ قفسه سینه از وی تهیه گردد ....."لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram