مقاربت آنال (Anal Intercourse)

مقاربت آنال (Anal Intercourse)


به Anal Intercourse در مردان لواط گفته مي شود ولي در مورد افراد مؤنث‌ به‌ آن‌ وطي‌ دُبُر مي‌گويند.
 لازم‌ به‌ ذكر است‌ که در انجام‌ عمل Anal Intercourse در موارد زير معمولاً آثاري‌ برجاي‌ نمي‌ماند: 
1- در صورتي‌ كه‌ مفعول‌ رضايت‌ داشته‌ و رشد جسماني‌ كافي‌ داشته‌ باشد.
2- گذشت زمان از Intercourse
3- استفاده از مواد Lubricant
بطور کلي علائم anal penetration شامل علائم حاد و مزمن مي باشد.
 علائم‌ حاد معمولاً در موارد تجاوزات جنسي (لواط و زناي به عنف و اكراه) ديده مي شود، گرچه در مقاربتهاي با رضايت هم ممكن است ديده شود. 
اين علايم شامل موارد زير است: 
1- مشاهده کبودي در شکاف بين باسن ها بخصوص کبودي هاي گرد ناشي از فشار انگشتان در تجاوزات جنسي اهميت ويژه اي دارد.
2- قرمزي و گاه خراشيدگي يا پارگي در اطراف Anus
3- دردناک بودن Anus- بطوريکه توشه رکتال، اجابت مزاج، حتي راه رفتن و نشستن در چند روز اول با درد همراه است.  
4- كبودي‌ اطراف‌ Anus در اثر پارگي عروق به علت فشار گلنس به‌ محيط اطراف‌ Anus 
5- پارگي‌هاي‌ مخاط در حاشيه‌ Anus که گاهي‌ اين پارگي ها‌ ادامه‌ يافته و به خارج از Anus کشيده مي شود. يا حتي ممكن‌ است‌ سبب‌ پارگي‌ ركتوم و پرينه شود. به‌ همين‌ سبب‌ كودكاني‌ كه‌ مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، ممكن‌ است‌ به طور موقت و يا دائم‌ دچار اشكال‌ در كنترل‌ گاز و مدفوع‌ شوند. 

 

 

لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram