قسم نامه پزشکی

قسم نامه پزشکیقسم‌ نامه‌ معروف‌ بقراط (Hippocratic Oath)‌ (اگر چه‌ اكثر جزئيات‌ آن‌ كهنه‌ شده) هنوز هم‌ بعنوان‌ پايه‌ اي‌ براي‌ اخلاق‌ پزشكي‌ محسوب‌ مي‌ شود. 

اين‌ قسم‌ نامه‌ 400 سال‌ قبل‌ از ميلاد مسيح احتمالاً توسط‌ چندين‌ نسل‌ از پزشكان‌ يوناني‌ (و نه‌ توسط‌ بقراط‌، پدر طب‌) تنظيم‌ شده‌ و ترجمه‌ آن‌ تقريباً به‌ قرار زير است:
‌ «من‌ به‌ آپولو‌ و اسكولاپيوس‌ خدايان‌ سلامتي‌ و شفا و تمامي‌ خدايان و الهه ها‌ قسم‌ ميخورم‌ كه‌ برطبق‌ توانايي و قضاوت‌ خود اين‌ قسم‌ نامه‌ و مفاد آنرا رعايت‌ كنم‌- كسي‌ را كه‌ اين‌ حرفه را به‌ من‌ آموخته‌ همانند والدين‌ خود عزيز داشته‌ و او را در معاش‌ خود شريك‌ كنم.
 هنگامي‌ كه‌ او به‌ پول‌ نياز داشت‌ از مال‌ خود به‌ او بدهم‌. خانواده او را همانند برادران خود دانسته‌ و اگر بخواهند اين‌ حرفه را به‌ آنان‌ بدون‌ دريافت‌ هيچ‌ وجه و قراردادي‌ بياموزم.
 اصول‌ شفاهي و ساير اصول‌ اين‌ حرفه‌ را فقط‌ به‌ پسرانم‌، پسران‌ استادم‌ و ساير افرادي‌ كه‌ اين‌ قسم‌ نامه‌ را رعايت‌ مي‌ كنند (و نه‌ كس‌ ديگر) ياد بدهم‌.
 من‌ درمان را بر طبق‌ قضاوت‌ و توانايي‌ خود براي‌ كمك‌ به‌ افراد بيمار و نه‌ براي‌ صدمه‌ زدن‌ به‌ آنها يا انجام عمل بد، بکار خواهم برد.
 نه تنها اگر از من درخواست کنند هيچگاه‌ سم‌ به‌ كسي‌ تجويز نخواهم کرد بلکه بكار بردن‌ آنرا هم به‌ كسي‌ پيشنهاد نخواهم کرد.
 همينطور به‌ زنان‌ وسيله‌ انجام‌ سقط‌ نميدهم‌.
 من‌ در تمام‌ مدت‌ زندگي‌ و حرفه‌ خود پاك‌ و منزه‌ باقي‌ خواهم ماند‌. من‌ هرگز از چاقو حتي‌ جهت‌ درمان بيماران سنگ دار استفاده‌ نخواهم كرد‌ و استفاده‌ آنرا به‌ افراد ماهر در اين‌ كار مي‌ سپارم.
 به‌ هر خانه‌ اي‌ كه‌ وارد مي شوم‌ به‌ جهت‌ منفعت‌ بيمار خواهد بود و از هر عمل ارادي زشت و فساد انگيز پرهيز مي‌ كنم‌ و از گمراه‌ كردن‌ مرد يا زن،‌ بنده‌ يا آزاد خودداري‌ مي‌ كنم‌
 و همچنين‌ هر چه‌ كه‌ در رابطه با حرفه ام يا بدون ارتباط با آن را‌ مي‌ بينم‌ يا مي‌ شنوم‌ (و نبايد در خارج‌ از خانه‌ درباره‌ آن‌ صحبت‌ شود) افشا نكرده‌ و آنها را بعنوان‌ يك‌ راز حفظ‌ مي‌ كنم.
 تا زمانيكه‌ من‌ اين‌ سوگند را رعايت‌ كرده‌ و آنرا نقص‌ نمي‌ كنم‌ لذت‌ زندگي‌ و اشتغال‌ به‌ اين‌ حرفه‌ براي من تضمين باشد و هميشه بين مردم سربلند باشم ولي اگر از آن‌ تخطي‌ نمايم‌ عكس‌ آن‌ نصيب‌ من‌ شود.»

لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram