وظايف‌ كلي‌ اخلاقي پزشكان‌

وظايف‌ كلي‌ اخلاقي پزشكان‌ 


   يك‌ پزشك‌ هميشه‌ بايد حداكثر استانداردهاي طريقه رفتار حرفه‌ اي‌ را رعايت‌ نمايد.
 پزشك‌ نبايد اجازه‌ دهد كه‌ انگيزه هاي مادي‌ تأثيري‌ بر قضاوت آزادانه‌ و مستقل‌ حرفه اي اش‌ در برابر بيماران‌ داشته‌ باشد.
 پزشك‌ در تمامي‌ انواع طبابت‌ بايد خود را وقف‌ ارايه‌ خدمات‌ پزشكي مناسب توأم‌ با رعايت‌ اصول‌ اخلاقي‌ و با شفقت‌ و احترام‌ به‌ منزلت‌ انساني‌ نمايد.
- پزشك‌ هميشه‌ بايد با بيماران‌ و همكاران‌ خود با صداقت برخورد كرده‌ و كوشش‌ نمايد تا پزشكان‌ فاقد صلاحيت‌ و شخصيت‌ يا پزشكي‌ كه‌ فريبكاري‌ و اغواگري‌ مينمايند، رسوا شوند. 
- انتشار آگهي‌ براي‌ خود رفتاري غير اخلاقي است مگر اينكه‌ قانون‌ و نظامنامه‌ اخلاقي‌ سازمان‌ نظام پزشكي‌ آن‌ كشور اينكار را مجاز بداند.
- پرداخت‌ يا دريافت‌ وجهي‌ براي‌ ارجاع‌ بيمار (و ارجاع‌ بيمار براي‌ دارو به‌ يك‌ محل‌ خاص) رفتاري غير اخلاقي محسوب مي شود.
 - پزشك‌ بايد به‌ حقوق‌ بيماران‌، همكاران‌ و ساير حرفه‌ هاي‌ وابسته‌ به‌ پزشكي‌ احترام‌ گذاشته‌ و اسرار بيماران‌ را حفظ‌ نمايد. 
- پزشك‌ بايد در ارايه‌ درمان‌ و مراقبتهاي‌ پزشكي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ بر سلامت‌ جسمي‌ يا روحي‌ بيمار اثر بگذارد براساس‌ خواست‌ بيمار عمل‌ كند. 
- يك‌ پزشك‌ در اعلام‌ و افشاء کشفيات‌ خود و‌ تكنيكها و روشهاي‌ درماني‌ جديد بايد احتياط‌ زيادي‌ بكار بندد. 
- يك‌ پزشك‌ تنها بايد مواردي‌ را گواهي‌ كند كه‌ خود شخصاً ديده‌ يا براي‌ او محقق‌ شده‌ باشد.


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram