راهکارهاي پيشنهادي جهت کاهش نارضايتي و طرح شکايت از پزشکان

راهکارهاي پيشنهادي جهت کاهش نارضايتي و طرح شکايت از پزشکان


1- اگر بيمارتان وضعيت خوبي ندارد و احتمال ايجاد عوارض جدي و يا مرگ وي مي رود حتمأ از قبل بستگان وي را آماده کرده و اطلاعات لازم را به آنها بدهيد. 
2- آگاه نمودن بيمار و اطرافيان از عوارض احتمالي و حتي غير قابل پيش بيني قبل از هرگونه اقدام درماني 
3- احترام به شأن و شخصيت بيمار
4- توجه به سطح فرهنگ، سنن قبيله اي و خانوادگي و اعتقادات عاميانه و حتي خرافات در بيمار
5- در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي بيماران قبل از اقدامات درماني
6- نشان دادن مسئوليت پذيري خود نسبت به وضعيت بيمار 
8- عدم دخالت در ساير رشته هاي غير مرتبط با تخصص خود 
9- انجام مشاورات لازم پزشکي با ساير همکاران 
10- انجام مراقبت هاي لازم پس از اعمال جراحي 
11- دقت در گرفتن شرح حال دقيق، معاينه فيزيکي لازم و اقدامات پاراکلينيکي
12- حفظ شأن و احترام ساير همکاران در نزد بيمار و اطرافيان وي
13- پس از اطلاع از ارست بيمار در اسرع وقت بر بالين بيمار حاضر شده و به نحو مناسب CPR  را انجام دهيد
14- استفاده از طرح سکوت و تواضع در موقع بحران روحي بيمار و اطرافيان و دفاع در زمان مناسب
15- مطالعه مستمر و داشتن اطلاعات نوين پزشکي به روز 
در صورت نارضايتي بيمار يا همراهان وي از اقدامات درماني شما، دقت و توجه به صحبتهاي آنها در فرو نشاندن آتش خشم آنان بسيار مؤثر است. در هنگام گوش فرا دادن به صحبتهاي ايشان، توجه کامل داشته باشيد و با ابراز احساس و بيان نشان دهيد که فهميده ايد. 
در اين موارد در باره خودتان و نظراتتان صحبت نکنيد و در قبال صحبتهاي آنها عکس العمل نامناسب نشان ندهيد و بر احساسات خود غلبه کنيد. احساسات بيمار و همراهانش را ناديده نگيريد. 
از نصيحت کردن، اطمينان دادن بي مورد و انتقاد، پرهيز کنيد. 
در صورت فوت بيمار، اظهار همدردي پزشک با خانواده متوفي و توضيح اينکه کادر درماني تمام امکانات موجود براي نجات بيمار را بکار برده است مي تواند بسيار کمک کننده باشد. 
در مواردي که مرگ حين عمل جراحي و يا حين اقدامات تشخيصي و درماني رخ داده است، لازمست كه حتماً جسد جهت کالبد گشايي به پزشكي قانوني ارسال گردد. مسلماً ارسال چنين جسدي به پزشکي قانوني و معاينه و کالبد گشايي وي بيش از آنکه به ضرر پزشک و کادر درماني باشد به نفع ايشان خواهد بود.


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram