جرم انتظامی تجویز غیر منطقی دارو

جرم انتظامی تجویز غیر منطقی دارو


تجویز غیر ضروری و پر تعداد دارو و به قول معروف یک نسخه هفت رنگ به دست بیماران دادن، از جمله اشتباهات حرفه ای است که پاره ای از پزشکان محترم ،مرتکب آن می شوند گاه چنین امری بر اثر فرهنگ غلط ایجاد شده در یک جامعه و علی رغم میل باطنی پزشک رخ می دهد چرا که عدم پیروی از این فرهنگ غلط در مواردی باعث بسته شدن مطب پزشک بر اثر عدم مراجعه بیماران شده است از طرف دیگر در پاره ای از موارد تبلیغات غلط و واهی در خصوص یک شکل دارویی خاص نیز باعث ایجاد چنین فرهنگی می گردد برای مثال در مناطقی از کشور، بسیاری از بیماران، نسخه ای را که فاقد یک یا چند شکل تزریقی دارو باشد اصلاً قبول ندارند و یا در مناطق خاص دیگر وجود یک آمپول کیلویی(سرم) در نسخه از الزامات تجویز دارو توسط یک پزشک حاذق دانسته می شود. تبلیغ در جهت تجویز و مصرف دارو یا داروهایی که جزء فارماکوپه ایران نیست، از جمله موارد غلط دیگری است که متأسفانه عده ای در راستای سودجویی هرچه بیشتر خود به آن مبادرت می ورزند و با ایجاد این شبهه که داروهای ایرانی و ساخت داخل از کیفیت لازم برخوردار نیستند بیماران را تشویق به تهیه و مصرف دارو های خارجی که راه ورود آنها به کشور نیز مورد شک و ابهام می باشد، می نمایند به گونه ای که متأسفانه مقادیر زیادی دارو به صورت قاچاق به کشور وارد می گردد که پاره ای از آنها با توجه به نداشتن استانداردهای لازم می توانند برای بیماران بسیار زیان آور و خطرناک باشند در آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی در خصوص مبارزه با چنین مواردی تمهیداتی اندیشیده شده است که در اینجا به آنها اشاره می گردد 
ماده18- پزشک نبايد داروهايي را که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در فارماکوپه(مجموعه دارويي کشور) اعلام نشده است تجويز کند........ 
ماده21- تجويز داروهاي زائد بر نياز بيمار يا غير متجانس و خارج از ضوابط علمي و فني ممنوع است.
 ماده22- فروش دارو و ابزار پزشکي توسط پزشکان مگر با مجوز رسمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ممنوع است. 
متخلفان مواد فوق، حسب مورد به مجازات هاي اخطار و توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي محل؛ درج در نشریه نظام پزشکی و درنهایت محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته از سه ماه تا يکسال در محل ارتکاب تخلف محکوم می گردند

لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram