پرسش و پاسخ

پرسش:
سلام
از مطالب مفید کانال شما خیلی متشکرم.
بسیار قابل استفاده است.
سوالی داشتم.
با توجه به اینکه در مراکز دولتی به طور متوسط چهل تا چهل و پنج درصد از تعرفه خدماتی که با مسوولیت پزشک انجام و به نام پزشک ثبت میگردد، البته با ماهها تاخیر به ما پرداخت میشود، چرا در صورت شکایت بیمار تنها پزشک محکوم به پرداخت غرامت است؟
آیا نباید بر اساس قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم» به همین نسبت بیمارستان هم در پرداخت غرامت سهیم باشد؟

پاسخ:
همکار گرامی درود بر شما

فرمایش شما کاملاً صحیح است در مراجع قضایی و انتظامی رسیدگیِ کننده به موارد قصور پزشکی، سعی بر این است که قصور احتمالی مرکز درمانی نیز بررسی و در صورت اثبات پیگیری گردد. 
از این رو شخصیت حقوقی به نام مسئول فنی در مراکز درمانی در نظر گرفته شده است که این وظیفه خطیر بر عهده وی می باشد و در هر پرونده اگر مدیریت غلط مرکز درمانی در ایجاد عارضه یا ضرر و زیان به بیمار نقش داشته باشد، مسئول فنی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. 


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram