<![CDATA[آیین نامه ها و قوانین]]> http://www.dadmehr.org آیین نامه ها و قوانین از dadmehr.org Copyright 2016 by dadmehr.org <![CDATA[ماده 106 قانون مجازات اسلامی و مرور زمان در شکایات پزشکی!؟]]> 13960901 <![CDATA[تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی و یک نکته در ارتباط با شکایات پزشکی]]> 13960901 <![CDATA[ماده 496 قانون مجازات اسلامی و اعلام خطر به جامعه پرستاری!]]> 13960901 <![CDATA[تغلیظ دیه چیست؟]]> 13960901 <![CDATA[همه می دانند که کادر درمانی موظف به کمک و درمان به بیماران هستند، حال سوال این است که آیا اگر احتمال ابتلای کادر درمانی به بیماری از طریق معاینه و درمان بیمار مطرح باشد باز هم کادر درمانی موظف به درمان بیمار هستند و یا خیر؟]]> 13960901