<![CDATA[عمومی]]> http://www.dadmehr.org عمومی از dadmehr.org Copyright 2016 by dadmehr.org <![CDATA[از مردسالاری تا اخذ رضایت و برائت از شوهر برای درمان زنان!]]> 13970101 <![CDATA[سلام آقای وزیر محترم بهداشت]]> 13961201 <![CDATA[دربها به کدام سمت باز می شوند؟]]> 13960501 <![CDATA[جراحی یعنی چه؟]]> 13960501 <![CDATA[چگونه از ایجاد زخم بستر با زخم فشاری پیشگیری کنیم]]> 13951201