آیین نامه ها و قوانین

ماده 106 قانون مجازات اسلامی و مرور زمان در شکایات پزشکی!؟

تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی و یک نکته در ارتباط با شکایات پزشکی

ماده 496 قانون مجازات اسلامی و اعلام خطر به جامعه پرستاری!

تغلیظ دیه چیست؟

جرم فحاشی و اهانت به کادر درمانی (1)

ماده 609کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

جرم ضرب و جرح کادر درمانی(پزشک کتک خورده!؟)

آیا می دانید!

سه مجازات برای عدم کمک به بیماران اورژانس که به مراکز درمانی مراجعه می کنند!

دو نکته در مورد مسئول فنی داروخانه

ارتباط پزشک و بیمار، اختیار یا وظیفه؟!

یک نکته در مورد تجویز داروهایی که در فارماکوپه ایران نیستند!

یک نکته در مورد استفاده ازعناوین علمی و تخصصی

صدور گواهی خلاف واقع جرم کیفری یا جرم انتظامی؟!

آیا می دانید مشخصات سرنسخه بر اساس قانون چگونه باید باشد؟

شرایط تابلوی مطب بر اساس دستورالعمل سازمان نظام پزشکی

سازوكار پيگيري و نظارت بر آیین نامه تابلوی مطب، سرنسخه و مهر

تصویب نامه هیأ ت وزیران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ماده 33

ماده 31

آشنایی با سازمان نظام پزشکی(1)

آشنایی با قانون سازمان نظام پزشکی(2)

انتخاباات در سازمان نظام پزشکی چگونه صورت می گیرد؟

آشنایی با مواد قانون مجازات اسلامی مربوط به امر درمان

آشنایی با ماده 158 قانون مجازات اسلامی

اختصاصي گروه پزشكان و قانون ، مفاهیم حقوقی فرق بین جرم جزایی و تخلف انتظامی

آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال مصوب 1363 (مصوب 20/1/85 هيأت وزيران)

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات و یک نکته!

آشنایی با ماده 295قانون مجازات اسلام

آشنایی با ماده 295قانون مجازات اسلام - هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند ميشود و حسب مورد عمدي، شبهعمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايهاي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.   [ادامه]

مسئول فنی و قوانین و ضوابط مربوط به آن

مشاوره پزشکی

قوانین و ضوابط آنکالی

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطر

فاجعه ای در راه است ، به هوش باشید

ماده 727 قانون مجازات اسلامی

آیا پزشکان قاتلند؟!

مجازاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی

سوء استفاده از دفترچه بیمه دیگری!

سرقفلی یا حق پیشه و کسب در مطب های استیجاری!

آیا پزشکان اجازه تأسیس مطب در هر ساختمانی را دارند

آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزش

ارجاع بیماربه فرد یا مرکزخاص!

آئين نامه هاي آموزشي دوره دستياري رشته هاي بالینی

ضوابط تاسیس مراکز جراحی محدود و سرپایی

آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم

آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

قوانین آنکالی:

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram