درد دل و شوخی

یک داستان فکاهی از زبان عزرائیل:

سازمان نظام پزشکی شهرستان بَرَره

از رنجی که می بریم؟!

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram