سقط جنین

وظيفه‌ پزشك‌ در قبال‌ سقط‌ هاي‌ غيرقانوني‌

نكات حائز اهميت در معاينه خانم مشكوك به سقط جنين غيرقانوني

اثرات‌ خطرناك‌ و كشنده‌ سقطهاي‌ غيرقانوني‌

🔰 شرایط لازم برای صدور مجوز سقط جنین (4⃣) :

🔰 شرایط لازم برای صدور مجوز سقط جنین (3⃣) :

🔰شرایط لازم برای صدور مجوز سقط جنین (2⃣) :

🔰شرایط لازم برای صدور مجوز سقط جنین (1⃣) :

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram