حقوق بیمار

چگونه با بيمار يا همراهان آژيته برخورد کنيم؟

حق بیمار در انتخاب پزشک معالج:

حقوق بیمار6(حق داشتن آرامش)

حقوق بیمار10(حقوق بیماران روانی و معتاد)

حقوق بیمار9(حقوق کودکان بیمار)

حقوق بیمار8(حق جبران خسارت)

حقوق بیمار7(حق ابراز اعتراض و شکایت)

حقوق بیمار5 (حق رعایت محیط خصوصی بیمار)

حقوق بیمار4 (حق برخورداری از آموزش سلامت و بهداشت

حقوق بیمار3(حق استقلال رای)

حقوق بیمار2 (حق رضایت آگاهانه)

حقوق بیمار1 (حق محرمانه بودن اطلاعات و رازداری)

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram