ترخیص بیمار و مسائل قانونی مربوط به آن

ترخیص و ختم درمان نوزاد توسط ولی (پدر )

ویزیت بیمار در دقیقه نود

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram